Poděkování

Vážení rodiče, dovolte mi poděkovat za vaši celoroční spolupráci, popřát vám i dětem krásné léto plné sluníčka a společných zážitků.

Těším se na shledání.