Poděkování

Vážení rodiče, dovolte mi poděkovat za vaši celoroční spolupráci, popřát vám i vašim dětem krásné léto plné sluníčka a společných zážitků. Těším se na opětné shledání.