Planeta Země 3000

Ve čtvrtek 23. 5. jsme vyrazili na výlet do vzdálené Asie. Dobrodruh Adam Lelek seznámil žáky s velmi vzdálenou krajinou Kambodžského království. Netušili jsme, že vládnoucí panovník studoval v naší zemi a hovoří plynule česky. Poutavou formou se děti seznámily s přírodními zákonitostmi, náboženstvím, památkami a s gastronomií – při pohledu na fritované sklípkany nám moc veselo nebylo :-D. Po zhlédnutí zajímavé projekce jsme se příjemnou procházkou vraceli zpět do školy. Využili jsme krásného počasí a chvíli jsme relaxovali v lese, kde kluci stavěli příbytek a děvčata si povídala. David se věnoval fotbalu.