Parlament dětí a mládeže města Ostravy

V pátek 16. prosince se dva zástupci našeho školního parlamentu, konkrétně Jiří Firla z 8. A a David Novák z 5. B, zúčastnili nové akce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy s názvem „Bo nám to není jedno!!!“

Společné setkání zástupců žákovských parlamentů a koordinátoru proběhlo ve Středisku volného času Korunka v Mariánských Horách. Cílem setkání bylo vytvořit prostor pro diskuzi, předat informace o fungování žákovských parlamentů a poskytnout nápady, navázat vzájemnou spolupráci.

I přes sněhovou kalamitu jsme za účast byli vděční, neboť toto předvánoční setkání bylo velmi přínosné a inspirativní.