Ozdravný pobyt – 13. den

Poslední den jsme se naposledy prošli po místním lese a „vyhekali“ poslední kopeček. Rozdali jsme všemožné ocenění a výhry. A na závěr jsme utužili morálku během pokladovky. Večer už patřil balení a heslu: „Hurá, dom!“ 🙂 Jen je těžko říci, kdo toto heslo skanduje raději, zda děti či dospěláci. 🙂 🙂 🙂 Mámo, táto, zítra nás tam máte….