Organizace prvního týdne

Pondělí 4. 9. 2023

 • Slavnostní zahájení v 9:00 hodin v respirium pavilonu B (přicházejte prosím tímto vchodem).
 • Po ukončení slavnostního zahájení se děti s rodiči odeberou do třídy, kde bude program pokračovat.
 • Tento den se děti nepřezouvají ani si neberou aktovku.
 • Kdo nemá vyzvednutý čip ze školní jídelny, nechť si ho zajde vyzvednout před slavnostním zahájením nebo po.

Úterý 5. 9. 2023

 • Výuka od 8:00 do 9:40 – děti následovně odchází domů (rodiče čekají před školou) nebo do družiny.
 • Vzhledem ke krátké výuce, děti v družině půjdou na oběd až po 11:00 hodině, vyzvedávat děti můžete okolo 12:00 hodin.
 • Pokud si budete vyzvedávat děti z družiny, zvoníte na družinový zvonek č. 5.
 • S sebou si děti přinesou aktovku, přezůvky, pouzdro, notýsek, všechny pracovní sešity (podepsané dle návodu), vyplněnou ŽK, vyplněný formulář Osobní údaje – NUTNÉ, svačinu
 • Děti, které jsou přihlášené v družině, ale ještě nenastoupí a půjdou po ukončení výuky domů, musí přinést písemné uvolnění ze školní družiny.

Středa 6. 9. 2023

 • Výuka od 8:00 do 9:40 – děti následovně odchází domů (rodiče čekají před školou) nebo do družiny.
 • Doba obědu je stejná jako v předešlém dni.
 • S sebou si děti přinesou aktovku, pouzdro, notýsek, svačinu a podepsané pomůcky do VV

Čtvrtek 7. 9. 2023

 • Výuka od 8:00 do 10:45 – děti následovně odchází domů nebo do družiny. Oběd v 11:00.
 • Do pátku donést pytlík s cvičebním úborem (cvičební úbor nechat v šatní skřínce).

Pátek 8. 9. 2023

 • Výuka od 8:00 do 10:45 – děti následovně odchází domů nebo do družiny. Oběd v 11:00.