Okruhy pro čtvrtletní práci z ČJ a M

Český jazyk: seřazení podle abecedy, doplnění ě/je, předpony, předložky, kořen slova, slova příbuzná, synonyma, opozita, vyjmenovaná slova Možnost procvičení zde

Matematika: násobilkový obdélník, zvířátka dědy Lesoně – kdo se ukrývá pod maskou, součtový trojúhelník, trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf, čtvercová síť – rýsování geometrického obrazce podle šipkového zápisu, měření délky úseček, obvod, obsah