Okruhy k 3/4letním písemným pracím

Matematika: rovnice, numerace desetinných čísel, písemné dělení dvojciferným číslem, počítání průměru, převádění jednotek obsahu, rýsování podle zadání, výpočet obvodu, obsahu, T: 3. dubna

Český jazyk: Slovní druhy, podměty a přísudky, shoda, pomnožná podstatná jména, přídavná jména, podstatná jména a slovesa – určování, číslovky + diktát, T: 4. dubna