Okénko do matematiky

Rýsování rovnostranného trojúhelníku, vytvoření modelu tetraedru – čtyřbokého jehlanu. Poté řešení úlohy: vypočíst obsah jedné stěny tetraedru a pak povrch celého čtyřstěnu.

Pokračovali jsme tvořením dalšího modelu – čtyřstěnu. A ze čtyř těchto modelů a jednoho tetraedru žáci postavili krychli.

Další činnosti: stavění krychlí a kvádrů a počítání jejich objemu a povrchu. Vytváření generických modelů pro objem a povrch těles.

Krátké video ZDE