Okénko do hudební výchovy

Žáci, kteří měli odvahu, předvedli třídě svá vystoupení.

Video Jarda ZDE Video Maki a Kiki ZDE Video Maty ZDE