Návštěva knihovny

Ve středu jsme s dětmi navštívili knihovnu a zúčastnili se besedy Nejhorší den třeťáka Filipa. Příběh této knížky byl nečekaný, ale mohl by se stát každému. Děti ve skupinách tipovaly další průběh událostí podle vlastních zkušeností.