Návštěva knihovny

Březen – měsíc knihy, proto jsme opět navštívili knihovnu a seznámili se, jak jsou v ní knihy seřazeny a podle čeho se máme v knihovně orientovat. Pokud se prvňáčci přihlásí do knihovny, mohou si celý rok půjčovat knihy zdarma. Děti si s velkým zájmem vybíraly knížky, které si prohlížely a četly.