Můj region

Další skupinová práce třetích tříd v hodinách prvouky. Metodou expertních skupin děti popisovaly náš region v oblasti krajina, historie, tradice a umístění na mapě.