Můj region

Dnešní hodina prvouky byla pro děti velmi zajímavá, protože pracovaly ve skupinách. Jejich úkolem bylo vytvořit myšlenkovou mapu naší obce. Moc se jim to povedlo!