Měříme a vážíme

Prvotní seznámení se základními jednotkami délky, obsahu, objemu.