Letní setkání s předškoláky

7. června proběhlo letní setkání s předškoláky. Počasí jsme měli objednané přesně na minuty, v průběhu kterých děti zažily spoustu soutěží a her na školním hřišti. Na závěr nechyběla sladká odměna. Rodiče ve stejnou dobu získávali od třídních učitelek všechny potřebné informace ohledně začátku školního roku budoucích prvňáčků. Děkujeme a těšíme se na děti po prázdninách!