Křesťanské Velikonoce

Dnešní malé zastavení před Velikonocemi bylo zajímavé. Paní katechetka Hořínková seznámila děti
s událostmi biblického velikonočního příběhu Ježíše z Nazareta. Děti porovnávaly slavení Velikonoc
jako svátku jara s oslavou Velikonoc z pohledu křesťanské tradice. Závěr patřil malé aktivitě s míčkem.
Paní katechetce děkujeme.