Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

Ve středu 11. května se ve Středisku volného času v Ostrčilově ulici konalo Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce, do kterého postoupil z prvního místa okresního kola žák naší školy Mario Zach. Jednou z částí soutěže bylo porozumění poslechu, dále museli žáci prokazovat své mluvnické a lexikální znalosti a v neposlední řadě rovněž své komunikační dovednosti. Jak při vyhlašování výsledků zmínila jedna ze členů poroty, všichni soutěžící podali výjimečné výkony, kterými by mohli konkurovat žákům soutěžícím ve vyšší kategorii – středoškolákům. Výkony všech zúčastněných porota ohodnotila jako velmi vyrovnané. Mario obsadil nádherné druhé místo a postupuje jako náhradník do ústředního kola této soutěže. Všichni mu moc a moc blahopřejeme a přejeme mu další úspěchy nejen při rozšiřování svých jazykových dovedností.