KONCERT ŽÁKŮ HANY LIŠKOVÉ

Dne 5. května se uskutečnil v prostorách ZŠ ve Staré Bělé koncert žáků paní učitelky Hany Liškové. Program uváděla její bývala žákyně Míša Jarolímová. Dle ohlasu přítomných diváků, bylo zřejmé, že koncert byl velmi úspěšný.