Komunitní kruh III

V pátek 10.12. proběhl v naší třídě již třetí komunitní kruh pod vedením Mgr. Elišky Chrástecké.
Navázali jsme na minulý kruh a žáci sami hodnotili, co se od té doby zlepšilo ve vzatích ve třídě.
Vyslechli jsme hodnocení kladná, ale i připomínky k některým žákům, kteří na sobě musí ještě hodně zapracovat !
Ve skupinách, do kterých byli žáci náhodně rozděleni, pak sepsali pravidla chování, která bude nutné dodržovat,
aby se ve třídě všichni cítili co nejlépe.