Knihovnická lekce

V úvodu byli žáci seznámeni s knihami a zajímavostmi ze života jednoho z nejoblíbenějších autorů
literatury pro děti a mládež Dawida Walliamse. Následovala práce ve skupinách. Děti přiřazovaly anotace
ke knihám, vyhledávaly správná řešení, odpovídaly na otázky. V závěru jim bylo umožněno si v knihách
číst, listovat. Chválím Tobiáše Tokarčíka a Nelu Sofii Pilchovou za jejich účast v celoroční zábavné soutěži
Lovci perel, která motivuje ke čtení a z práce s knihou dělá zábavu.