Kemp učitelů tělesné výchovy.

Český olympijský výbor pravidelně pořádá kemp pro učitele tělesné výchovy, v rámci kterého se vzájemně inspirují a  vzdělávají. Letos jsem měla možnost  kempu zúčastnit se i já. Vyzkoušela jsem si netradiční sporty, ke kterým bych se asi v běžném životě nedostala. Velmi se mi líbil šerm, parkur, hry v bazénu a závod na dračích lodích. Samotné setkání s osmdesátkou učitelů tělesné výchovy a odborníky z různých oblastí sportovní přípravy dětí i dospělých, bylo pro mne velkou inspirací. Ve společné diskusi jsme se shodli, že s fyzickou kondicí dnešních dětí je nutné i v rámci hodin tělocviku něco udělat, že zdravý pohyb by se měl stát pro ně radostí a přirozenou součástí života. Samozřejmě, že první impulz k pravidelnému pohybu a sportu vychází z rodiny, ale možnost  sledovat vlastní úroveň pohybové zdatnosti, dávají i hodiny tělesné výchovy. Každoroční plnění olympijského diplomu a  olympijského odznaku je na naší škole již dlouholetou tradicí. Žáci sledují své pokroky v jednotlivých disciplínách a vzájemně se motivují k dalšímu zlepšování. Mnoha žákům se už podařilo splnit kritéria pro získání bronzového, stříbrného i zlatého odznaku všestrannosti.   Při podzimním sportovním dni na konci října,  bylo vidět nadšení a zápal při plnění některých disciplín olympijského diplomu a  odznaku. Třešničkou na dortu byl i turnaj v míčových hrách.   Věříme, že se nám podaří splnit podmínky pro získání olympijského tréninku pro naší školu a žáci při setkání se známými sportovci získají další motivaci k radosti z pohybu.