Kamarádi

Program pomáhá dětem, aby se lépe mezi sebou poznaly. Objevují různé způsoby trávení společného času s kamarády. Diskutují nad hodnotami kamarádství (odpuštění, vzájemná pozornost, vlídně upozornit na nedostatky). Díky interaktivním úkolům si děti odnesou inspiraci k navazování kamarádských vztahů i mimo vyučování.