Jak byla vosa Marcelka ráda, že je

Divadlo loutek v Ostravě pro nás připravilo krásné představení o vose Marcelce, která přestože neměla křídla, byla stále ráda, že je. Neměla to jednoduché, ale vždy měla kamarády, kteří jí pomáhali. Nejvíce komáři Jarun a Marun. Ve třídě jsme si pak Marcelku charakterizovali díky metodě Pětilístek.