Izrael – země vánočního příběhu

Paní katechetka Veronika Hořínková na besedě konané dne 15. prosince seznámila žáky s reáliemi
vánočního příběhu tak, aby v nich dokázali rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které
vyjadřují křesťanské poselství Vánoc.