Informace – školní jídelna

Pro výdej obědů cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny. Vzhledem k malým prostorům, které školní jídelna má k dispozici, nebude zatím umožněno stravování cizích strávníků. Toto rozhodnutí platí do odvolání. Průběžně budeme o případných změnách včas informovat.

Výdej obědů-první den absence žáka ve škole pouze ve stanoveném čase 11 – 11,15hodin.

Oběd dostane zákonný zástupce na tác do talířů/misky/, ten přenese na vyhrazené místo, kde si oběd přendá do svých nádob. Tyto své nádoby nebude nikde ve školní jídelně odkládat, pouze na k tomu označeném místě. Vstup do školní jídelny je možný pouze v roušce.

Výdej obědů žákům bude regulovaný vedením ZŠ. Nástupy do ŠJ-postupné.

Vstup do prostor ŠJ je omezen na vyznačené značky na podlaze-rozestupy mezi strávníky nutno dodržovat. V šatně se nesmí shromažďovat žáci. Po ukončení stolování strávníci neprodleně opustí prostory ŠJ. Hygiena dezinfekce rukou před odebráním stravy je zajištěna. Samoobslužný výdej zrušen. Vše dostane strávník včetně příborů na podnose s obědem.