INFORMACE K ZAČÁTKU ŠK. ROKU

Milí žáci, vážení rodiče,

věřím, že jste si krásně užili prázdniny a za několik dní se na vás budu těšit ve škole :-).

  • 1. září – slavnostní zahájení školního roku, 8.00 – 9.40 hod, klíčenku s sebou
  • 2. září – 8.00 – 11.40 hod, třídnické práce, pouzdro, vyplněná ŽK na str. 1 + podpis na str. 26 a 33, úkolníček, všechny sešity, přezůvky, svačina
  • 5. září – výuka dle rozvrhu, postupně si přinášíme výtvarné boxy
  • 6. září – od 15.00 hod Prezentace kroužků v respiriu pavilonu B
  • 6. září – v 16.30 hod třídní schůzka s rodiči
  • 8. září – začínáme plavat