Informace k nástupu do školy od 10.5.2021

Konečně se snad vrátíme zpět do školy a to na rotační výuku od 10.5.2021. Třídy jsou rozděleny na sudý a lichý týden. Naše třída patří do skupiny sudých a to znamená, že do školy na prezenční výuku bude chodit v sudých týdnech. Nastupují tedy do školy až 17.5.2021. Ve škole budou testování každé pondělí a čtvrtek ráno antigenními testy. V těchto dnech je nutno, aby žáci přišli do školy dříve, aby se stihli otestovat (v době od 7.15 do 7.40). Žáci musí mít respirátor nebo roušku a budou vcházet do školy předním vchodem u vrátnice. Test bude probíhat v kmenové třídě pod dohledem vyučujících.

Obědy v týdnech, kdy budou žáci ve škole, budou žákům automaticky přihlášeny. Pokud na obědy nebudou žáci chodit, prosím odhlaste si je.

V příloze přikládám rozvrh pro distanční výuku. Pozor, je trošku upraven oproti dosavadnímu. Během prezenční výuky bude rozvrh v plném rozsahu, jako byl v září. Vyučovat se budou všechny předměty.