Dopravní výchova

V úterý 4. října se naše třída zúčastnila výuky ve Středisku dopravní výchovy při ZŠ Ostrava – Hrabůvka,
A. Kučery 20. Vyučování bylo rozděleno na část praktickou a teoretickou. Děti si vyzkoušely jízdu na
kole podle pravidel silničního provozu, musely respektovat dopravní značky a semafory. V učebně žáci
správně pojmenovávali dopravní značky, řešili situace na křižovatkách, zabývali se povinnou výbavou
jízdního kola, reflexními prvky. Inés Kratochvílová a Dominik Veselý si nejlépe vedli v testových
otázkách. Všichni si zaslouží pochvalu za pěkné chování. 🙂 Poděkování patří panu učiteli Petru Smolkovi,
za pěkný přístup k žákům a trpělivost.