Dopravní výchova

V zimě probíhá výuka dopravní výchovy ve třídě a probírá se teoretická část – bezpečnost silničního provozu, značky a chování chodců. Žáci byli pochváleni za znalosti i slušné chování. Budeme se těšit na jaro a praktickou část výuky!