Dopravní den 19. 4. 2024

Měsíc duben je měsícem bezpečnosti na cestách. Tomuto tématu jsme se dnes věnovali obzvlášť intenzivně. Vylosovali jsme si dopravní značku Pozor, zvíře (zvěř) na cestě. Už víme, jak se zachovat v případě dopravní nehody s domácím zvířetem či se zvěří, kam dát výstražný trojúhelník, kdy vyhledat majitele stáda nebo kdy volat myslivce. Některé děti tyto informace zpracovaly ve formě kresleného příběhu, jiné ztvárnily různým způsobem dopravní značky. Již dříve jsme si povídali o povinné výbavě kola. Dnes jsme tak mohli zkontrolovat kola žáků naší školy, kteří na nich do školy přijeli. Děti pracovaly ve dvou skupinách, kdy jedna kontrolovala kola a druhá dokončovala vyprávění příběhu s dopravní tematikou dle vlastní fantazie. Pracovali jsme i se sadou dopravních značek a také jsme shlédli výuková videa. V diskusi jsme se učili vyjádřit svůj názor, obhájit ho. Již dříve jsme ve dvojicích pracovali s kartami policejních příběhů, kdy jsme co nejpřesněji interpretovali informace ze zadní strany karty. Víme, jak se bezpečně chovat v různých situacích, které nás nejenom v dopravě mohou potkat.