Dny Země

Ve dnech 27. 4. a 28. 4. proběhl na naší škole projekt s názvem Dny Země. Žáci měli za úkol zpracovat informace o výrobě elektrické energie a souvisejících vlivech na životní prostředí. Pro naši třídu bylo vylosováno téma přílivové elektrárny. První projektový den žáci vyhledávali informace, obrázky a schémata, ze kterých vytvořili nástěnku plnou zajímavých informací. Informace doplnili modelem turbíny přílivové elektrárny, který sami vyrobili. Za odměnu si pak ve třídě zazpívali různé písničky. Druhý den si žáci nejdříve prohlédli nástěnky jednotlivých tříd, vyplnili kvíz a také obodovali jednotlivé práce tříd. A protože bylo pěkné počasí, celý projekt jsme ukončili sportováním na školnmí hřišti.