Dny Země

Ke konci tohoto týdne proběhly dvoudenní projektové dny, kterými jsme si připomněli Den Země. Letos se všechny třídy věnovaly tématu energetika a jako hlavní úkol měly k dané problematice vytvořit nástěnku. My jsme si vylosovali vodní elektrárny světa. Ve čtvrtek jsme všechny informace, které jsme o vodních elektrárnách vyhledali, zpracovali a nástěnku vytvořili, v pátek jsme se seznámili s pracemi ostatních tříd, ohodnotili je, vyplnili povinný kvíz a zbyl nám čas si i zasportovat.