Dny Evropy

Minulý týden se žáci druhého stupně dva dny věnovali školnímu projektu Dny Evropy. Zástupci třídy zhruba před měsícem vylosovali zemi, kterou jsme dostali za úkol představit třídám ostatním. Přípravy byly náročné, a jsem moc ráda, že většina mých žáků pracovala ochotně a samostatně. Vyhledávali informace, vymýšleli, kreslili a vytvářeli výzdobu učebny, stavěli 3D modely, ve školní kuchyni upekli známý dezert. Z fotografií je vidět, že se jim prezentace Bulharska moc povedla. Ve čtvrtek a pátek minulého týdne jsme pak postupně navštívili ostatní třídy, seznamovali se s jinými evropskými zeměmi, vyplňovali o nich pracovní list a bodovali, jak se nám výzdoba líbila a jak nás informace zaujaly.

S radostí můžeme konstatovat, že naše prezentace Bulharska, obohacená Tomášovým tancem na žhavých uhlících a „rozhovorem“ s němými bulharskými občany, se návštěvníkům hodně líbila. Obsadili jsme krásné 1. místo a můžeme začít plánovat odměnu – den bez školy. Všechny žáky, kteří se zasloužili o naše vítězství, moc chválím, jste šikovní!