Distanční výuka

Vážení rodiče, žákyně a žáci

Bohužel situace je stále nepříznivá, školy jsou dále uzavřeny. Celá škola pokračuje v distanční výuce. Na prvním stupni budete třídními paní učitelkami informováni na webu třídy o průběhu výuky, budete seznámeni s rozvrhem jednotlivých tříd.

Na druhém stupni od pondělka 2. 11. 2020 vyučujeme on-line čtyři hodiny denně, dle rozvrhu jednotlivých tříd, který je uveden v dokumentu příloha.

Vyučovací hodiny budou začínat vždy v celou hodinu v 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 dle přiloženého rozvrhu.

V pondělí 2. 11. budou pedagogové v odpoledních hodinách po výuce přebírat nové technické vybavení k výuce. Škola bude mít k zapůjčení pro žáky stávající techniku. Pokud opravdu potřebujete pro své dítě zapůjčit notebook, prosím napište e-mail své paní třídní učitelce a škola Vás bude kontaktovat a vyzývat jednotlivě k přebrání techniky v rámci zápůjční smlouvy ve dnech středa 4. 11. až pátek 6. 11. 2020 do vyčerpání  záložních notebooků.

Všechny Vás zdravím a přeji hodně zdraví všem

Mgr. Jana Poledníková, ředitelka školy