DEN učitelů – naruby – bláznivé pokrývky hlavy

To jsou tři akce v rámci Školního parlamentu, které se konaly 27. března.
Záložkou do knihy a výtečnými klobáskami (letos místo květiny) vybraní zástupci školního parlamentu poděkovali učitelům za zodpovědnou vzdělávací a výchovnou práci, kterou pro žáky vykonávají.
Tento den žáci oslavili i bláznivou pokrývkou hlavy a v mnohých třídách se i učilo a zdravilo „naruby“. Ve vyučovacích předmětech si dobrovolní žáci vyzkoušeli, jaké to je být učitelem, postavit se před třídu, vysvětlovat a zadávat úkoly.