Den prevence

Den prevence byl u osmých ročníků věnován tématu kyberšikana. Shlédli jsme příběh, který hráli studenti Ostravské univerzity, pak jsme o něm diskutovali, měli možnost do hry vstoupit, zahrát si jednu z rolí a příběh tak změnit. Ve čtvrtek jsme se ještě účastnili dvouhodinové besedy Prevence alkoholu, kterou vedly studentky lékařské fakulty a dozvěděli se spoustu užitečných a důležitých informací.