Den prevence

Ve čtvrtek 8. prosince proběhl místo klasické výuky Den prevence. Pro naši třídu byl naplánován výukový program Tvoje cesta onlinem, kde jsme probrali rizika sociálních sítí. Dozvěděli jsme se rady a doporučení jak být na síti bezpečně. Diskutovali jsme například o tom jak poznat „predátora“, jak nebýt na síti čitelný, jak zabezpečit mobilní telefon, které informace nezveřejňovat. Ve zbylém čase jsme si formou hry přiblížili různá povolání a doplnili svá portfolia volby povolání.

V pátek 9. rosince se ještě konala beseda s policí na téma Právní vědomí. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o možnostech získání občanského průkazu a nutnosti jeho předkládání určitým osobám. Poznali jsme rozdíly mezi přestupky a trestnými činy. Nakonec došlo i na debatu o povinnostech a právech chodců a ostatních účastníků silničních provozu.