Den prevence

V pondělí 11. dubna proběhl ve škole Den prevence. Hlavním tématem určeným pro žáky osmých tříd byly poruchy příjmu potravy. Nejdříve žáci hovořili o různých patologických jevech ve škole a věnovali se aktivitám na posílení třídního kolektivu. V posledních dvou hodinách proběhla beseda s lektorem společnosti Renarkon na téma poruchy příjmu potravy.