Den prevence

V pondělí 11. dubna se žáci druhého stupně s lektory organizace Renarkon věnovali v rámci Dne prevence tématům z oblasti rizikového chování. Děti šestých tříd se zamýšlely nad vztahy ve třídě a problematikou šikany. Žáci sedmého ročníku probírali nebezpečí kouření a osmé třídy diskutovaly na téma zdravá strava, životní styl, poruchy příjmu potravy. Další vyučovací hodiny třídní učitelé diskutovali s dětmi o daných tématech a věnovali se aktuálním potřebám třídy. Den prevence je orientován na preventivní aktivity z oblasti rizikového chování a také na podporu spolupráce třídního učitele a žáků ve třídě a na upevňování dobrých vztahů v třídních kolektivech.