Den naruby

Dnešní Den naruby si náš Tomáš hodně užil – převzal roli učitele hned ve třech vyučovacích hodinách – v češtině, angličtině a chemii. Byl výborně připraven, spolužáci pracovali ve skupinkách, soutěžili,…. Za výuku češtiny si Tomáš od paní učitelky zasloužil velkou pochvalu.