Den naruby

Připomínka odkazu J. Á. Komenského Škola hrou, veliké převeliké těšení na zítřejší odjezd do Velkých Karlovic a blížící se 1. duben – apríl. To byly důvody našeho třídního Dne naruby. „To jako bude přestávka 45 minut a učení jen 10 minut? Jupí!!!“ „Ne, ne, ne, vymysli něco jiného.“ 🙂 Kromě zajímavostí v oděvu, místa ve třídě, změny polohy židle, … jsme také měli nové učitelky a učitele.