Čtvrteční okénko

Práce s dřívky, tvoření vět, cvičení a soutěž s kloboučky, krokovací pás, hry s geometrickými tvary