Čtenářská dílna – popis literární postavy

Celý rok probíhala v naší třídě čtenářská dílna. Vybrali jsme si z naší školní knihovny třídílnou knihu Zuzany Pospíšilové – Školnice Valerie. Společně jsme přečetli všechny tři díly. Procvičili jsme si hlasité
i tiché čtení. Plnili zadané úkoly k vybraným kapitolám, pracovali jsme s textem, odpovídali na otázky,
a také jsme se věnovali charakteristice hlavní postavy – školnici Valerii, kterou jsme ztvárnili i výtvarně.
Žákům se kniha velmi líbila a vždy se těšili na další pokračování.
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.