Co nás čeká v prosinci

30. 12. –  5.12. Daruj hrneček,

2.12. Vánoční dílny

6.12. Vánoční koncert v 16.00 hod – pro zájemce

6.12. Vánoční prodejní jarmark (naše výrobky budeme prodávat v naší třídě)

7.12. Beseda s Městskou policií Ostrava

12. 12. Vánoční zastavení

16. 12. Prevence negativních jevů – 40

19.12. Akademie TŠ Trend, 50 Kč v 9.00 hod

22.12. Vánoční besídka: koledy, tradice, předávání dárečků. 

23.12. – 2.1. 2023 Vánoční prázdniny

3. 1. 2023  Zpátky do lavic