Celoroční čtenářská hra – Zachraňte trosečníka

Děti naší třídy přečetly celkem 120 knížek. Nejvíc jich přečetla a odprezentovala Markétka Hanáková a se svými 17 knížkami získala pomyslné 1. místo. Následoval Honzík Martinát s 12 knížkami, Domča Gelnar zvládl přečíst 10 knížek. Inuška Šubrtová s 8 a Anička Zdražilová se 7 přečtenými knížkami také výrazně pomohly trosečníkovi Robinsonovi k jeho záchraně. Všechny děti, které opravdu každý den čtou, velice chválím.