Březen – měsíc knihy

Čtení rozvíjí fantazii a jazykové dovednosti, zlepšuje paměť. Pokračujeme v četbě příběhů švédské autorky knih pro děti Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Knížky máme od září zapůjčeny ze školní knihovny. Velmi pěkně je na online procvičování jazyka českého www.umimeto.org Cvičení s krystaly zpracováno
čtení s porozuměním. Věnovali jsme se obrázkovým textům pohádek a výběrem správné odpovědi ze čtyř možností. Žáci pracovali v pěti skupinách. V příštím týdnu se začteme do slavné minulosti našeho národa.