Březen – měsíc knihy

  • „Člověka je možno poznat podle knih, které čte.“
  • „Dobré knihy neprozradí všechna svá tajemství najednou.“
  • „Neexistuje věrnějšího přítele než knihy.“
  • „Každá kniha má duši – duši toho, kdo ji psal, a duši těch, kdo ji četli a snili s ní.“

  • Připomněli jsme si význam knih, vytvořili pětilístek, povídali jsme si o své oblíbené knížce, představovali ji spolužákům, kreslili ilustraci.