Beseda Tonda Obal

Dnes jsme se zúčastnili besedy o správném třídění odpadu. Děti se například dozvěděly, co se stane s odpady, které nejsou vytříděné, na skládce. Zkusily si samy, jak vytřídit správně odpady a do jakého
kontejneru odpad vyhodit. Na závěr si odnesly i malou pozornost. Celý program byl velmi pěkně zpracovaný a pro děti poučný.