Atletický trojboj

Ve čtvrtek 18. května se na ZŠ Porubská 832 konalo sportovní zápolení nazvané Atletický trojboj.
Žák Tobiáš Tokarčík byl jedním z čtyřčlenného družstva. Soutěžilo se v těchto disciplínách:
sprint 50m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, smíšená štafeta 4x60m. Nejenže příliš nepřálo
počasí, ale z důvodu zhmoždění Tobiášova malíčku nebylo možno výše uvedené disciplíny dokončit.
Děkuji paní asistentce Alence Chmelové za vzornou péči o všechny děti, Tobiášovi za reprezentaci
školy a přeji mu brzké uzdravení.